Arxiu de la categoria: Industrial

EDIFICI INDUSTRIAL A PARETS DEL VALLÈS


Edifici industrial de naus entre mitgeres en una parcel.la, del Polígon Industrial del Sector “Z”, al municipi de Parets del Vallés.

Els trets fonamentals que defineixen el projecte són:

–       Adaptació a les preexistencies d’edificacion industrials rellevants (edifici grup Z)

–       Optimització volumètrica “extraient” les comunicacions verticals del volum principal

–       Adaptació de naus amb diferents superfícies totals, regularitzant l’imatge exterior global

–       Optimització de la il.luminació natural perimetral i zenital, per a un important estalvi energètic

–       Utilització del cos exterior de cominucació vertical per col.locar totes les instal.lacions de la zona d’oficines, millorant l’impacte visual

–       El projecte està pensat per la seva observació des de les vies ràpides que l’envolten, creant un ritme de façana característic