EDIFICI INDUSTRIAL A PARETS DEL VALLÈS


Edifici industrial de naus entre mitgeres en una parcel.la, del Polígon Industrial del Sector “Z”, al municipi de Parets del Vallés.

Els trets fonamentals que defineixen el projecte són:

–       Adaptació a les preexistencies d’edificacion industrials rellevants (edifici grup Z)

–       Optimització volumètrica “extraient” les comunicacions verticals del volum principal

–       Adaptació de naus amb diferents superfícies totals, regularitzant l’imatge exterior global

–       Optimització de la il.luminació natural perimetral i zenital, per a un important estalvi energètic

–       Utilització del cos exterior de cominucació vertical per col.locar totes les instal.lacions de la zona d’oficines, millorant l’impacte visual

–       El projecte està pensat per la seva observació des de les vies ràpides que l’envolten, creant un ritme de façana característic

BIBLIOTECA I SALA POLIVALENT A MONTGAT

Criteris funcionals i compositius:

Es tracta d’un projecte ubicat en una zona d’equipaments clarament diferenciats i separats entre sí en un terreny amb pendent. Aixó comporta una visió clara dels edificis desde molts punts de vista i tambè de manera global.

Per tant l’idea generadora del projecte surt d’aquesta premisa, entenem l’edifici com un volum dins el paisatge i no com a unes façanes planes que s’entendrien solament desde uns carrers.

L’edifici respon clarament amb volum al seu programa funcional i estructural.

Tres prismes  maclats i diferenciats amb alçades i textures composen el global del projecte.

El prisma principal està composat per dos nivells i dos funcions diferenciades , area de Biblioteca i area de Sala Polivalent. El segon prisma composa el hall d’entrada i recepció i es repeteix  d’igual forma als dos nivells principals. El tercer prisma forma el nucli de comunicacions vertical i dona accès als dos nivells i a la coberta.

El prima principal està ubicat paralel.lament a les escales d’acces ja existents i es perfora a forma d’overtures allà on es necesari : llum sanital a l’area de Biblioteca, franjes tansparents a lalçada de la vista enmarcant el mar i les bones vistes etc. Aquest prisma s’enten com una gran capsa capaç de contenir programes diversos tant en l’espai mateix com en el temps, permetent la màxima flexibilitat que es podría demanar a un edifici públic d’aquestes característiques. El material de façana es petrí, donant així aquest carácter de gran massis poc foradat i a la vegada integrant un gran volum a forma de color al paissatge que l’envolta.

El segon prisma respon amb forma i direcció al límit de la parcel.la de tal manera que l’entrada principal queda frontalment colocada respecte l’accès peatonal que neix a l’Avinguda de l’Unió. La funció primordial es donar accès als dos nivells del prisma principal i a la vegada permetre altres activitats puntuals tipus exposicions. Al nivell de la sala Polivalent el hall queda totalment soterrat i obtè llum a travès d’un pati interior. En el segon nivell, d’accès general i d’entrada a la Biblioteca, la façana es totalment vidriada amb absolut contrast amb el prisma petri permetent a la vegada una entada de llum molt propia per un espai amb usos diferents i puntuals.

El tercer prisma que composa les comunicacions verticals es el mes petit però el mes alt, degut a que dona accès als dos nivells i a la coberta i tambè ens dona la referencia vertical al conjunt del projecte. El material de façana es un arrebossat continu amb colorant ja que es aquí on donarem una mínima nota de color al gobal de la façana..

Tot plegat és un conjunt sencill de formes però amb fort impacte paissagístic degut a la forma i manera de colocació dins d’aquest.